Praktisk info
Hello world

SYGDOM

Der modtages kun raske børn.

Har barnet behov for fast receptpligtig medicin tilbyder jeg at være behjælpelig efter nærmere aftale med forældre. Barnets medicin skal have påtrykt navn og dosering.

Hvis barnet bliver syg i løbet af dagen kontaktes forældre for afhentning.

Sygdom hos mig kan selvfølgelige forekomme, men det er heldigvis meget sjældent.

Når jeg er syg er det forældrenes opgave at finde alternative pasningsmuligheder.

FERIE:

Ferie plan udleveres inden juleferien og gælder 1 år frem. Jeg følger skolernes ferie, så vidt det muligt. Der kan være enkelte lukkedage.

Der kommer en tilsynsførende 1 gang årligt på uanmeldt besøg, for at følge op på sikkerhed, trivsel, hygiejne m.m.


FORSIKRING:
Jeg har ikke tegnet forsikring for jeres barn. I skal selv tegne en ulykkesforsikring, inden barnet starter i pasning hos mig.Hello world