Priser

Pris pr. 01.01.22 er 8000 kr./mdr. i 12 mdr.

Tilskud fra Odense Kommune i 2022 er 5476 kr./mdr. i 12 mdr.

Egenbetaling er 2524 kr./mdr.

Der indbetales det fulde beløb på 8000 kr. senest sidste hverdag i måneden. (I alle 12 md) til min konto. Husk at skrive barnets navn på overførelsen.


Tilskud fra kommunen udbetales få dage efter til jer. (max. 10 dage efter) pladsen er forudbetalt.

Kommunen yder søskenderabat.

Se evt. også: https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagtilbud/takster-tilskud-og-betaling/tilskud-til-private-pasningstilbud


OBS:

For at være berettiget tilskud fra kommunen, er det meget vigtigt, at barnet er skrevet op til en kommunal dagpleje eller institutionsplads.

Hvis dette ikke er sket, kan der ikke ydes tilskud fra kommunen til en privat dagplejeplads.

NB: Prisen reguleres hvert år til januar i takt med at tilskuddet også ændre sig.

(I får besked i december.)


Udmeldelse skal ske skriftligt med 2 måneders varsel d. 1. eller 15. i hver måned.
Juli måned kan ikke opsiges, dog med undtagelse ved børnehavestart.

Husk også at det er vigtigt at tegne en ulykkesforsikring på jeres barn, da det er den, der skal dække, hvis barnet falder og slår sig i vores hjem, i haven eller andre steder.

FORÆLDRENE MEDBRINGER

Forældrene medbringer selv barnevogn med godkendt sele, regnslag, fluenet, dyne/pude, Forældrene sørger for passende påklædning afhængig af vejrforhold samt skiftetøj, sutter og bleer.


Jeg har solcreme, klude og hagesmækker